Avtalsinformation

Vad gäller när jag bokar ett rum?

Allmänna villkor för uthyrning av rum.

Vem är ansvarig?

Ansvarig uthyrare är Fåröhus. Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

  • du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
  • rummet stämmer med beskrivningen.
  • du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
  • du får disponera rummet från kl.15.00 avtalad ankomstdag till kl 11.00 avresedagen, om inget annat avtalats. Om du ej kan checka in före kl.17.00 ring och meddela oss 0498-22 40 10.
  • Försäsong maj, juni. Eftersäsong augusti, september serveras till dem som så önskar middag
  • kl. 18.00 - 20.00.

Om du inte är nöjd med rummet så är det till oss du skall vända dig till. Läs mer om detta nedan.

När blir min bokning bindande?

Både du och Fåröhus är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat bokningsavgiften.

När skall jag betala?

Om du bokat tidigare än 40 dagar i förväg är bokningsavgiften 50% av hyran.

Bokningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 21 dagar före avtalad ankomstdag.

Om du bokat senare än 21 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 7 dagar. som betalning gäller endast den dag vi erhållit pengarna. Vid "sista-minuten-bokning" = kortare tid än en vecka skall hela beloppet betalas omgående.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar bokningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning.

Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill boka av?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

Om du avbokar tidigare än 21 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på 300 :-

Om du avbokar 21 dagar eller senare för avtalad ankomst, måste du betala 90% av hyran.

Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till. Om vi lyckats hyra ut rummet till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en expeditionsavgift på 300 :-

Men om det händer mig nåt?

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 200 kr per rum och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst (mot en expeditionsavgift på 300:- per rum).

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

  • a) Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo familj eller medresenär.
  • b) Inkallad till krigsmakten eller civilförsvaret
  • c) Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndigheter eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.

Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller rummet i utlovat skick, eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig ett annat rum, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat till oss för rummet med avdrag för den nytta du kan ha haft av rummet.

Om du har klagomål skall du framföra detta till oss på Fåröhus eller dennes ställföreträdande så snart som möjligt. Helst inom en dag från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen skall du anmäla omgående så att vi får en chans att rätta till det.

Anspråk på ersättning skall, för att vinna beaktande göras till Fåröhus inom 10 dagar efter hyrestidens utgång och bör avfattas skriftligt. OBS! Anmärkning som ej framförts inom de första dagarna av hyrestiden till rumsägaren, dennes ombud, kan ej beaktas efter hyrestidens slut.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda rummet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du, eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda rummet till något annat än vad avtalades vid bokningen, du får inte låta fler personer övernatta i rummet eller på tomten än vad du uppgav vid bokningen.

Det är inte tillåtet att röka eller ha husdjur i rummet!

Du måste ställa iordning ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra detta på din bekostnad.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m:

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om rummet inte kan tillhandahållas på grund av krishandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du har haft av rummet.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, som består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för rese- representanter för researrangörer och konsumenter.

Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig.

Allergiker

Fåröhus fråntar sig allt ansvar för att tidigare gäster, i strid mot gällande bestämmelser, kan ha rökt eller medfört husdjur till rummet.

Förbehåll för prisändring och tryckfel på denna sida.

Fåröhus Wärdshus